ویژگی‌های منحصربفرد دینگ

در اختیار:

با استفاده از ویژگی دراختیار، به‌جای انتخاب چند مســـیر می‌توانید میزبان خود را برای مدت زمان مشخصی در اختیار داشته باشید.

دُنگی (بزودی):

ویژگی دُنگی به شما کمک می‌کند تا سفر خود را با چند مسافر دیگر به اشتراک بگذارید و در هزینه‌های سفر صرفه‌جویی کنید.

رزرو:

با استفاده از سرویس رزرو به موقع به مقصد می رسید و زمان تلف شده نخواهید داشت.